oceľové konštrukcie, zámočníctvo - STROJTECH CENTRUM

O spoločnosti

Spoločnosť STROJTECH CENTRUM, s.r.o. bola založená 04.08.1995 s predmetom činnosti výroby, montáže a servisu strojov a zariadení pre poľnohospodársku, priemyselnú, dopravnú a manipulačnú techniku, zámočníctvo, manipulácia s nákladom a obchodná činnosť.
Od 01.03.1997 spoločnosť sa stala nástupníckou firmou po časti bývalej Strojovej a traktorovej stanici, OZ Bardejov. Hlavnou výrobnou náplňou do r. 1998 bola výroba traktorových prívesov v rôznych prevedeniach ako prepravníky nákladu, špeciálny prepravník zvierat a rozmetadlo maštaľného hnoja. Pre samostatne hospodáriacich roľníkov sme vyrábali pluhy, kultivátory, rotavátory, vyorávače zemiakov a iné. Výrazný pokles tohto výrobného zamerania nastával s klesajúcim záujmom o tieto výrobky jednak z dôvodu nasýtenia trhu, ale aj z postupného poklesu – úpadku záujmu o poľnohospodársku prvovýrobu. Strata výrobnej náplne a následné ekonomické ťažkosti si začiatkom roka 1999 vyžiadali výrazné zmeny štruktúry spoločníkov a výrobného programu.

Ozdravenie spoločnosti si vyžiadalo nové finančné prostriedky, rozšírenie výrobnej náplne a vyhľadanie nových obchodných partnerov.

Spoločnosť postupne zavádzala do výroby ďalšie druhy výrobkov : Sídlo spoločnosti je v Bardejove, Štefánikova 78. Počtom zamestnancov sa radíme medzi malé podniky.
Hlavným výrobným priestorom je výrobná hala o zastavanej ploche cca 1450 m2 a ďalšie menšie samostatné objekty slúžiace pre skladovanie a finalizáciu. Tieto priestory postupne opravujeme, rozširujeme a vybavujeme strojnotechnologickými zariadeniami pre skvalitňovanie kvality výroby.
Výraznejším krokom rozvoja firmy boli roky 2004 až 2008, kedy sme pribudovaním ku výrobnej hale rozšírili jej plochu o 180 m2, kde máme predpovrchovú úpravu vyrábaných konštrukcií. Táto investícia vychádzala zo zámerov konkurencieschopnosti v kvalite vyrábaných produktov. Podľa výrobných podkladov zabezpečujeme aj RTG a US skúšky.

Pre napĺňanie výrobných zámerov máme nasledovné strojnotechnologické vybavenie :
2010 © strojtech.eu | micarp.sk